THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN KHỐI 10 CHƯA NHẬP HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

https://drive.google.com/file/d/1pgZpd4DWCpM9cV2sD8uJZKHKeptxblvr/view?usp=sharing

Học sinh đăng kí nhập học liên hệ cô Trương Quỳnh Anh, PHT Nhà trường, SĐT: 0905073134.

BAN GIÁM HIỆU.