THÔNG BÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2024-2025

114.436.SGDDT.GDTrH-GDTX.signed.signed.signed Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2.2024

58.KH.THPTST.signed.signed Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

54.KH.công tác cải cách hành chính năm 2024 Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024

14.QD.công khai thủ tục hành chính 2024 14.PL.QD.THPTST.signed Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1.2024

03.KH.công tác tháng 1.2024 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG ĐIỀN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2023 – 2025

384.KH tuyên truyền gương điển hình tiên tiến gđ 23.25_0001 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2023 – 2024

375.KH chuyên môn tháng 12.2023_0001 Đọc tiếp »

ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025

367.đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh NH24.25_0001 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023 – 2024

371.KH công tác tháng 12.2023_0001 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 – 2024

334.KH tháng 11.2023_0001 Đọc tiếp »