Tin học 10_Bài giảng_Bài 2: Thông tin và dữ liệu (Tiết 1)

Bài giảng:  Nội dung ghi bài vào vở:  Bài 2_Thông tin và dữ liệu(Tiết 1) Link bài tập trắc nghiệm: https://forms.gle/Q822RASNFWkst2vE8 Đọc tiếp »

Tin học 12_Bài giảng_Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (tiếp theo)

Bài giảng: Nội dung ghi bài vào vở: Bài 1 Một số khái niệm cơ bản (tt) Đọc tiếp »

Tin học 11_Bài giảng_Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Bài giảng: Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình Nội dung ghi bài vào vở: Bai 1_Tiet 1_Tin11_Kien thuc trong tam bai hoc Bài tập củng cố: các bạn... Đọc tiếp »

Tin học 12_Bài giảng_Bài 1: một số khái niệm cơ bàn

Bài giảng: Bài 1: một số khái niệm cơ bàn Nội dung ghi bài: Bài 1. Một số khái niệm cơ bản Đọc tiếp »

Tin học 10_Bài giảng_Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Bài giảng: Bài 1: Tin học là một ngành khoa học Nội dung ghi bài vào vở:Bai 1_TIN HOC LA MOT NGANH KHOA HOC(2) Bài tập áp dụng: Các bạn truy cập vào... Đọc tiếp »

Tin học 11_ Bài giảng bài 12: Kiểu xâu

Đọc tiếp »

Tin học 10_ Bài tập thực hành 9

Link bài tập: https://forms.gle/2zoEFV2NuEPt8DiDA Lưu ý: Hạn cuối hoàn thành và gửi bài tập là ngày 29/4/2020, Form sẽ khóa khi hết hạn. Nội dung này được tính 1 cột điểm miệng... Đọc tiếp »

Tin học 10_ Bài giảng Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Đọc tiếp »

Tin học 11_Bài giảng Kiểu mảng (Tiết 2)

Đọc tiếp »