Vật lý 11_Bài tập: Định luật Cu lông

Đọc tiếp »

VẬT LÝ 10_BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ 1 _TIẾT 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Bài giảng:  Bài tập củng cố: BÀI TẬP TIẾT 2 LÝ 10 Đọc tiếp »

Vật lý 12_Tiết 2: Bài tập

Bài giảng: Phiếu học tập shubclass: Phieu hoc tap shub class room   Đọc tiếp »

Vật lý 11_Bài giảng_Bài 1: Định luật Cu-Lông

Đọc tiếp »

Vật lý 10_Bài giảng_ Tiết 1: Chuyển động cơ

Bài giảng:  Bài tập củng cố: BÀI TẬP TIẾT 1-VẬT LÍ 10 Ghi chú: Học sinh ghi chép bài giảng vào vở học lý, hoàn thành bài tập vào vở bài tập. Đọc tiếp »

Vật lý 12_Bài giảng_Bài 1: Dao động điều hòa

Bài tập áp dụng: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Ghi chú: Học sinh nhập mã lớp đã thông báo trên ứng dụng shup classroom giáo viên đã gửi để hoàn thành... Đọc tiếp »

Vật Lí 11 – Bài tập Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

CHƯƠNG V BÀI 23 TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Đọc tiếp »

Vật lý 10_ Bài giảng Quá trình đẳng nhiệt

Đọc tiếp »

Vật lý 11_Bài giảng_Bài 23: Từ thông, cảm ứng điện từ

Đọc tiếp »