QUYẾT ĐỊNH: Về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2024-2025

Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

Kế hoạch công tác tháng 12 Đọc tiếp »

DANH SÁCH HỌC SINH 12 ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CÁC MÔN THI, ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP VÀ KHỐI THI NĂM 2021

https://drive.google.com/file/d/1asHYlgUBN0GHYwgmOU2Q_4nqIyuiPZ_T/view?usp=sharing BAN GIÁM HIỆU. Đọc tiếp »

Vật lý 11_Bài tập: Định luật Cu lông

Đọc tiếp »

VẬT LÝ 10_BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ 1 _TIẾT 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Bài giảng:  Bài tập củng cố: BÀI TẬP TIẾT 2 LÝ 10 Đọc tiếp »

Vật lý 12_Tiết 2: Bài tập

Bài giảng: Phiếu học tập shubclass: Phieu hoc tap shub class room   Đọc tiếp »

Tin học 10_Bài giảng_Bài 2: Thông tin và dữ liệu (Tiết 1)

Bài giảng:  Nội dung ghi bài vào vở:  Bài 2_Thông tin và dữ liệu(Tiết 1) Link bài tập trắc nghiệm: https://forms.gle/Q822RASNFWkst2vE8 Đọc tiếp »

Tin học 12_Bài giảng_Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (tiếp theo)

Bài giảng: Nội dung ghi bài vào vở: Bài 1 Một số khái niệm cơ bản (tt) Đọc tiếp »

Vật lý 11_Bài giảng_Bài 1: Định luật Cu-Lông

Đọc tiếp »

Vật lý 10_Bài giảng_ Tiết 1: Chuyển động cơ

Bài giảng:  Bài tập củng cố: BÀI TẬP TIẾT 1-VẬT LÍ 10 Ghi chú: Học sinh ghi chép bài giảng vào vở học lý, hoàn thành bài tập vào vở bài tập. Đọc tiếp »