KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

Kế hoạch công tác tháng 12 Đọc tiếp »

DANH SÁCH HỌC SINH 12 ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CÁC MÔN THI, ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP VÀ KHỐI THI NĂM 2021

https://drive.google.com/file/d/1asHYlgUBN0GHYwgmOU2Q_4nqIyuiPZ_T/view?usp=sharing BAN GIÁM HIỆU. Đọc tiếp »

Vật lý 11_Bài tập: Định luật Cu lông

Đọc tiếp »

VẬT LÝ 10_BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ 1 _TIẾT 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Bài giảng:  Bài tập củng cố: BÀI TẬP TIẾT 2 LÝ 10 Đọc tiếp »

Vật lý 12_Tiết 2: Bài tập

Bài giảng: Phiếu học tập shubclass: Phieu hoc tap shub class room   Đọc tiếp »

Tin học 10_Bài giảng_Bài 2: Thông tin và dữ liệu (Tiết 1)

Bài giảng:  Nội dung ghi bài vào vở:  Bài 2_Thông tin và dữ liệu(Tiết 1) Link bài tập trắc nghiệm: https://forms.gle/Q822RASNFWkst2vE8 Đọc tiếp »

Tin học 12_Bài giảng_Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (tiếp theo)

Bài giảng: Nội dung ghi bài vào vở: Bài 1 Một số khái niệm cơ bản (tt) Đọc tiếp »

Vật lý 11_Bài giảng_Bài 1: Định luật Cu-Lông

Đọc tiếp »

Vật lý 10_Bài giảng_ Tiết 1: Chuyển động cơ

Bài giảng:  Bài tập củng cố: BÀI TẬP TIẾT 1-VẬT LÍ 10 Ghi chú: Học sinh ghi chép bài giảng vào vở học lý, hoàn thành bài tập vào vở bài tập. Đọc tiếp »

Vật lý 12_Bài giảng_Bài 1: Dao động điều hòa

Bài tập áp dụng: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Ghi chú: Học sinh nhập mã lớp đã thông báo trên ứng dụng shup classroom giáo viên đã gửi để hoàn thành... Đọc tiếp »