LỊCH THI & MỘT SỐ LƯU Ý KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT2024 TẠI TP ĐÀ NẴNG

Chúc các em hoàn thành tốt bài thi, đạt được kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp THPT 2024. Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

173.714.SGDDT.QLCLGD.signed.signed.signed Đọc tiếp »

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

172.715.SGDDT.QLCLGD.signed.signed.signed Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2024-2025

202 qd.signed Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2023-2024

208.TB thay đổi tg ks đội tuyển HSG NH23.24_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC: 2023-2024

201.TB khảo sát đội tuyển HSG 10 NH23.24_0001 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH: TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024

01.KH tuyển sinh lớp 10 NH23.24_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC: 2022 – 2023

150.TB vv khảo sát chọn đội tuyển HS giỏi lớp 10 NH 22-23_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: SỐ LIỆU HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC: 2022 – 2023

CV 1186 thong bao so NV dang ky TS10 truoc TĐNV Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC: 2022 – 2023

148.649.SGDDT.KHTC.signed.signed.signed Đọc tiếp »