LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023; LỄ TRI ÂN – TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH KHỐI 12, NIÊN KHOÁ 2020 – 2023

LỄ BẾ GIÁNG NĂM HỌC 2022_2023 THỨ TỰ VÀ ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI TRAO GIẤY KHEN Để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời tuyên dương, khen... Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1061: Phê duyệt Danh mục SGK lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng năm học 2023 -2024

1061_QĐ PHE DUYETJ SGK LOP 11 Đọc tiếp »

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Chúc mừng em Nguyễn Ngọc Mai Khanh, HS Trường THPT Sơn Trà và em Nguyễn Văn Quốc, HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã xuất sắc đạt Giải Ba Cuộc thi... Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GDTX

711.SGDDT.KHTC.signed.signed.signed Đọc tiếp »

THÔNG TƯ 25-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

TT-25-BGDDT QUY ĐỊNH LỰA CHỌN SGK 2018 Đọc tiếp »

CÔNG VĂN 523-LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 VÀ LỚP 11 NĂM HỌC 2023 – 2024

CV 523.LUA CHO SGK LOP 8-LOP 11 Đọc tiếp »

CÔNG VĂN 447-TỔ CHỨC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2023 -2024

CV 447_ BO GDĐT_CV gui UBND tinh ve lua chon SGK Đọc tiếp »

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11

0. DANH MUC SGK LOP 11 QD 4607_QD_BGDDT_Phu luc Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

0. QD PHE DUYET SGK LOP 11 – QD4607_QD_BGDDT Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIAO KHOA PHÙ HỢP VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

766 qd chon bo tieu chi sgk của UBan Đọc tiếp »