QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

02.QĐ công khai thu chi NSNN .thang 1.2022_0001 15.QĐ công khai quyết toán NSNN năm 2021_0001 40.QĐ công khai điều chỉnh phân bổ dự toán NSNN_0001 54.QĐ công khai điều chỉnh phân... Đọc tiếp »

Công văn thực hiện Quyết định số 2836 của Uỷ Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng.

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO VỀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

So luong dang ky TS 10 truoc TDNV 1383.SGDDT.CNTT.KT-KD.signed.signed.signed BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG. Đọc tiếp »

Thông báo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

868.Về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 -2022 BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG. Đọc tiếp »

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 – CÁC MẪU ĐƠN DÀNH CHO HỌC SINH VÀ CMHS

huong dan thu tuc hanh chinh    KH cai cach hanh chinh 2021 THPT Sơn Trà Nội dung thu tuc hanh chinh QUYẾT ĐỊNH công khai TTHC Các mẫu đơn: Mau 1_Don xin... Đọc tiếp »

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THU HỒ SƠ CỤ THỂ CÁC LỚP VÀ CÁC BIỂU MẪU, CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM

LỊCH THU HỒ SƠ CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM   CÁC BIỂU MẪU  BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG. Đọc tiếp »

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG. Đọc tiếp »

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10, 11, 12 VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 10, 11, 12 KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12 BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Đọc tiếp »

THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SƠN TRÀ_ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

Đọc tiếp »

Thông báo về việc triển khai các hoạt động chào mừng năm học mới 2020 – 2021

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG. Đọc tiếp »