CÔNG KHAI TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

mẫu 09-CK.STC.ST_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐỐI VỚI LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

119.TB.triển khai CT GDPT 2018 K10 NH24.25 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4.2024

117.KH.công tác tháng 4 Đọc tiếp »

Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại các trường công lập và trung tâm GDTX

226.883.SGDDT.KHTC.signed.signed.signed Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ TRANG PHỤC THỂ THAO CHO TRƯỜNG THPT SƠN TRÀ

107.TB chào giá trang phụ thể thao_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA

91.TB chào giá lắp hệ thống camera_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10,11 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

101.TB.kq HSG 10,11 cấp trường NH23.24 101.PL.THPTST.signed Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

173.714.SGDDT.QLCLGD.signed.signed.signed Đọc tiếp »

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

172.715.SGDDT.QLCLGD.signed.signed.signed Đọc tiếp »

THÔNG BÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2024-2025

114.436.SGDDT.GDTrH-GDTX.signed.signed.signed Đọc tiếp »