ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ SỬA MÁY CHIẾU

147.TB báo giá sửa máy chiếu_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO SỐ LIỆU HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2023-2024

353.1400.SGDDT.QLCLGD.signed.signed.signed Đọc tiếp »

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ, QUẠT TREO TƯỜNG

117.TB báo giá cung cấp lắp đặt quạt treo quạt hút_0001 Đọc tiếp »

CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM HỌC 2022-2023

108.KH công tác tháng 5.2023_0001 Đọc tiếp »

CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM HỌC 2022-2023

90.KH công tác T4_0001 Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

953.SGDDT.GDTrH.signed.signed.signed QĐ 648 UBND – Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 Đọc tiếp »

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ GHẾ

76.Vv đề nghị gửi báo giá ghế_0001 Đọc tiếp »

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ VẬT TƯ MÁY CHIẾU

45.vv gửi báo giá vật tư máy chiếu_0001 Đọc tiếp »

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ GHẾ

36.vv gửi báo giá ghế_0001 Đọc tiếp »