Quyết định: Về việc công bố công khai điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường THPT Sơn Trà

50.QĐ công khai DT chi NS năm 2024_0001 Đọc tiếp »

Quyết định: Về việc công bố công khai điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường THPT Sơn Trà

49.QĐ công khai DT chi NS năm 2024_0001_0001 Đọc tiếp »

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

mẫu 09-CK.STC.ST_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐỐI VỚI LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

119.TB.triển khai CT GDPT 2018 K10 NH24.25 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4.2024

117.KH.công tác tháng 4 Đọc tiếp »

Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại các trường công lập và trung tâm GDTX

226.883.SGDDT.KHTC.signed.signed.signed Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ TRANG PHỤC THỂ THAO CHO TRƯỜNG THPT SƠN TRÀ

107.TB chào giá trang phụ thể thao_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA

91.TB chào giá lắp hệ thống camera_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10,11 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

101.TB.kq HSG 10,11 cấp trường NH23.24 101.PL.THPTST.signed Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM HỌC 2023-2024

75.KH.công tác T3 Đọc tiếp »