THÔNG BÁO: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GDTX

711.SGDDT.KHTC.signed.signed.signed Đọc tiếp »

THÔNG TƯ 25-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

TT-25-BGDDT QUY ĐỊNH LỰA CHỌN SGK 2018 Đọc tiếp »

CÔNG VĂN 523-LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 VÀ LỚP 11 NĂM HỌC 2023 – 2024

CV 523.LUA CHO SGK LOP 8-LOP 11 Đọc tiếp »

CÔNG VĂN 447-TỔ CHỨC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2023 -2024

CV 447_ BO GDĐT_CV gui UBND tinh ve lua chon SGK Đọc tiếp »

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11

0. DANH MUC SGK LOP 11 QD 4607_QD_BGDDT_Phu luc Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

0. QD PHE DUYET SGK LOP 11 – QD4607_QD_BGDDT Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIAO KHOA PHÙ HỢP VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

766 qd chon bo tieu chi sgk của UBan Đọc tiếp »

THÔNG TƯ: QUY ĐỊNH VỀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NĂM HỌC 2022 – 2023

1587 qd Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: SỐ LIỆU HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC: 2022 – 2023

CV 1186 thong bao so NV dang ky TS10 truoc TĐNV Đọc tiếp »