THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐỐI VỚI LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

198.TB thuc hien CT GDPT 2018 voi lop 10 NH23.24_0001.signed Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1061: Phê duyệt Danh mục SGK lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng năm học 2023 -2024

1061_QĐ PHE DUYETJ SGK LOP 11 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GDTX

711.SGDDT.KHTC.signed.signed.signed Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

0. QD PHE DUYET SGK LOP 11 – QD4607_QD_BGDDT Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIAO KHOA PHÙ HỢP VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

766 qd chon bo tieu chi sgk của UBan Đọc tiếp »

THÔNG TƯ: QUY ĐỊNH VỀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Đọc tiếp »

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NĂM HỌC 2022 – 2023

1587 qd Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: SỐ LIỆU HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC: 2022 – 2023

CV 1186 thong bao so NV dang ky TS10 truoc TĐNV Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 ĐỐI VỚI LỚP 10 NĂM HỌC: 2022 – 2023

87.TB triển khai CTGDPT 2018 đv lop 10.NH22.23_0001 Đọc tiếp »

THÔNG BÁO: THỜI GIAN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2022 – 2023

8. LICH TUYEN SINH 2022 – CV 1027 Đọc tiếp »