KẾ HOẠCH: CÔNG TÁC THÁNG 11

275.KH công tác T11.2022_0001 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH: GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

194.KH Giáo dục nhà trường NH22.23_0001 Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1

04.KH-THPTST Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH: CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021

ke hoach cong tac thang 11 Đọc tiếp »

Thông báo: Kế hoạch triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN KHỐI 10 CHƯA NHẬP HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

https://drive.google.com/file/d/1pgZpd4DWCpM9cV2sD8uJZKHKeptxblvr/view?usp=sharing Học sinh đăng kí nhập học liên hệ cô Trương Quỳnh Anh, PHT Nhà trường, SĐT: 0905073134. BAN GIÁM HIỆU. Đọc tiếp »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN, TRẢ HỒ SƠ TRỰC TIẾP VÀ TIẾN HÀNH THU NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI THPT BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN

Thông báo tạm dừng việc cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo Thông báo số 154 của Trường cho đến khi có hướng dẫn mới của Sở GDĐT, Nhà... Đọc tiếp »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (TẠM THỜI) VÀ TRẢ HỌC BẠ HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

BAN GIÁM HIỆU. Đọc tiếp »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

BAN GIÁM HIỆU. Đọc tiếp »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ NHẬP HỌC KHỐI 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

BAN GIÁM HIỆU. Đọc tiếp »