CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Chúc mừng em Nguyễn Ngọc Mai Khanh, HS Trường THPT Sơn Trà và em Nguyễn Văn Quốc, HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã xuất sắc đạt Giải Ba Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2022-2023❤️