DIỄN ĐÀN: XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP, NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Nhằm giúp các em học sinh, đoàn viên, thanh niên trau dồi kỹ năng sống; Giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, định hướng cho đoàn viên, thanh niên và học sinh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng chính trị vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường.

Thích ứng với tình hình dịch bệnh covid – 19 đang diễn biến phức tạp, ngày 29 tháng 10 năm 2021, Đoàn trường THPT Sơn Trà triển khai tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” với hình thức phù hợp theo đơn vị lớp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Diễn đàn được 28 chi đoàn đồng loạt tổ chức với hình thức trực tuyến với nhiều nội dung phong phú và đa dạng.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong nhà trường nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; góp phần xây dựng xã hội, môi trường học tập lành mạnh, học sinh thân thiện, giúp nhau cùng tiến; nêu cao tinh thần đoàn kết cho học sinh và xây dựng thuần phong mỹ tục, truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về tinh thần đoàn kết và góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Nội dung diễn đàn gồm: Chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường; những câu chuyện về tình bạn đẹp; Phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Tiếp đó, là hoạt động chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh, vẽ tranh tuyên truyền…

Thông qua các hình thức của diễn đàn đã giúp cho Đoàn viên, thanh niên và học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè. Đồng thời, cũng giúp các bạn trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

Đoàn trường chia sẻ một số hình ảnh tổ chức diễn đàn.

Link hoạt động diễn đàn:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906586083323490&id=268763007105804

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=909140753068023&id=268763007105804