THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÍ DỰ THI, ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021